AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Informacje o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF)

Informacje o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF)

Informacje o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF)

fot. Joanna Bujak-Greszta

Afrykański Pomór Świń to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF,                w związku z czym choroba ta nie stanowi zagrożenia dla ich zdrowia i życia.              

Szczegółowe informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz zasad postępowania w przypadku znalezienia padłych dzików znaleźć można                               na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) https://www.wetgiw.gov.pl

w umieszczonych poniżej odnośnikach:

  1. Informacje dla hodowców i przedsiębiorców.
  2. Informacje dla lekarzy weterynarii, myśliwych i leśników.
  3. Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika.
  4. ASF – najczęściej zadawane pytania (FAQ).
  5. ASF w Polsce – mapa, obszary objęte restrykcjami, ogniska i zanotowane przypadki choroby.
  6. Przepisy prawne dotyczące ASF.
  7. ASF na świecie.
  8. Ponowne zasiedlenia gospodarstwa, w którym wystąpiło ognisko ASF.
  9. Informacje Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Sporządziła: Małgorzata Hajkowicz

Data: 31.05.2021 r.

Materiały do pobrania:

1. Zwalczanie Afrykańskiego Pomoru Świń.                                                                             
2. Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika.