AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów - PPOŻ

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów - PPOŻ

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” - PPOŻ 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 79 936 109,43  PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 56 500 000,00  PLN

Głównym celem tego projektu jest minimalizacja skutków wywołanych przez pożary w lasach przez sprawną lokalizację zagrożeń oraz minimalizację średniej powierzchni pożarów poprzez rozbudowę i modernizację systemów wczesnego ostrzegania. Nadleśnictwo Ośno Lubuskie położone jest w południowo - zachodniej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i stanowi jedno z Nadleśnictw zagrożonych pożarami lasów, które brało udział w realizacji projektu.

W ramach projektu Nadleśnictwo Ośno Lubuskie wybudowało stalowy maszt ppoż o konstrukcji kratowej i wysokości całkowitej 60m. Maszt w przekroju poprzecznym stanowi trójkąt równoboczny. Maszt nie wymaga stałej obsługi, a na jego szczycie zainstalowana jest kamera ppoż – stanowi on uzupełnienie systemu obserwacyjnego ppoż Nadleśnictwa, który do tej pory opierał się na maszcie z kamerą w miejscowości Trześniów i wieży obserwacyjnej w miejscowości Gronów. 

Dotychczasowy system monitoringu wsparto również kamerą, która zastąpiła obserwatora na istniejącej wieży obserwacyjnej w leśnictwie Lipienica koło miejscowości Gronów. Sygnał ze wszystkich trzech kamer przekazywany jest drogą radiową do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego, gdzie obraz prezentowany jest na trzech 40 calowych monitorach LED 4K. Na czwartym monitorze wyświetlana jest cyfrowa mapa Nadleśnictwa obrazująca kierunek i zasięg wizyjny kamer obserwacyjnych. 

Poprzez udział w projekcie Nadleśnictwo Ośno Lubuskie zwiększyło obszar terenów objętych monitoringiem ppoż a w szczególności objęło nim  kompleks młodników z zalesień gruntów porolnych  w Leśnictwie Czarnów i Gronów oraz teren leśnictw Świniary i Łabędzia Góra. Obecny system oparty na trzech nowoczesnych kamerach zlokalizowanych w Radowie, Gronowie i Trześniowie zapewnia skuteczny monitoring terenu całego Nadleśnictwa oraz obejmuje rozległe kompleksy leśne północnej części Nadleśnictwa Rzepin, które do tej pory były monitorowane w ograniczonym zakresie.

Tekst K. Król