AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Modernizacja systemu monitoringu p.poż Lasów Państwowych a bezpieczeństwo lokalnej społeczności

Modernizacja systemu monitoringu p.poż Lasów Państwowych a bezpieczeństwo lokalnej społeczności

Dnia 05.06.2019 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju odbyło się spotkanie na terenie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie z mieszkańcami, samorządowcami i służbami publicznymi z powiatu słubickiego i sulęcińskiego. Przedstawiono na nim zmodernizowany w ostatnich latach nowoczesny system p.poż wczesnego wykrywania zagrożeń. Modernizacji systemu monitoringu p.poż Nadleśnictwa dokonano w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” - PPOŻ 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 78 894 108.59 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 55 500 000.00 PLN

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z działaniem punktu alarmowo dyspozycyjnego umiejscowionego w siedzibie Nadleśnictwa, wież w Gronowie i Radowie, ich  zasad działania i roli w walce z pożarami na terenach lasów, wsi i miast.