AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Modernizacja „Szlaku dzięcioła”

Modernizacja „Szlaku dzięcioła”

Modernizacja  „Szlaku dzięcioła”

 

W ubiegły piątek (09.07.2021r.) obyło się spotkanie przedstawicieli organizacji oraz instytucji zaangażowanych w modernizację „Szlaku dzięcioła”, która została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, według projektu pod nazwą: "Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież". Spotkanie miało przede wszystkim na celu podziękowanie za dotychczasową niezwykle cenną współpracę w tworzeniu oraz realizacji wspomnianego projektu.

 

Zaproszeni goście zebrali się na miejscu postoju pojazdów, gdzie Nadleśniczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie przywitał wszystkich. Następnie opowiedział historię szlaku oraz omówił i podsumował projekt. Ważnym punktem spotkania były podziękowania dla wszystkich zaangażowanych za pracę włożoną w wykonanie niełatwego projektu. W krótce po tym zaproszeni goście udali się na spacer do wieży widokowej. Ostatnim punktem uroczystości była wiata przy leśniczówce Lemierzyce, gdzie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ośno Lubuskie pożegnali zaproszonych gości. Niestety ze względu na panującą sytuację epidemiczną oficjalne spotkanie nie mogło obyć się w 2020 roku.

„Szlak dzięcioła” biegnie drogą leśną wzdłuż rzeki Postomii, przez dwa rezerwaty: Rezerwat „ Lemierzyce” i „ Dolina Postomii”. Trasa przebiega pomiędzy miejscowościami Słońsk- Lemierzyce. Droga jest urozmaicona, napotyka się na niej nory bobrów i powalone drzewa, które stanowią naturalne przeszkody. Ścieżka wyposażona jest w tablice edukacyjne, wiatę oraz punkt widokowy.

W połowie trasy znajduje się wieża widokowa z której roztacza się malowniczy widok i możliwość obserwacji ptaków. Obiekt jest ogólnodostępny o konstrukcji drewnianej – pierwszy taras widokowy znajduje się na wysokości 3,00 m, a drugi na wysokości 6,00 m, dzięki któremu możemy podziwiać piękną panoramę nadwarciańskich rozlewisk. Przy obiekcie znajduję się również wiata oraz miejsce na postój rowerów. Istnieje łatwy dostęp od strony drogi krajowej nr 22, przy której znajduje się miejsce postoju pojazdów. Na wieżę można również dotrzeć kajakiem, gdzie w ramach projektu usytułowana została specjalna kładka do wodowania kajaków.

Ścieżka przeznaczona jest zarówno dla młodszych jak i starszych miłośników przyrody. Przybliża wiedzę o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Jest to szlak pieszy o długości około 5 km, czas przejścia 2,5-3 godziny. Ścieżka prowadzi przez las, a na szlaku można spotkać przedstawicieli rodziny dzięciołowatych.

Na „Szlaku dzięcioła” znajduje się wiele miejsc odpoczynku z usytułowanymi ławostołami,  a w miejscowości Lemierzyce- przy leśniczówce znajduje się wiata edukacyjna z ławami i stołami oraz miejsce na rozpalenie ogniska. Dodatkowo obiekt wyposażony jest w tablice informacyjną i regulaminową, plac zabaw dla dzieci oraz parking niestrzeżony.