AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Nadanie sztandaru z okazji jubileuszu 75-lecia Nadleśnictwa Ośno Lubuskie

Nadanie sztandaru z okazji jubileuszu 75-lecia Nadleśnictwa Ośno Lubuskie

Nadanie sztandaru z okazji jubileuszu 75-lecia Nadleśnictwa Ośno Lubuskie

Z okazji obchodów jubileuszu 75-lecia Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, w dniu
23 września odbyła się uroczystość nadania sztandaru dla Nadleśnictwa.
Fundatorami sztandaru Nadleśnictwa Ośno Lubuskie były instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, które pod patronatem Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, na czele którego stanął Burmistrz Ośna Lubuskiego – Pan Stanisław Kozłowski, ufundowały ten piękny symbol Naszego Nadleśnictwa. Aktu nadania dokonał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie – Pan Andrzej Szelążek.

Słowo sztandar pochodzi z języka łacińskiego, ex-tendere oznacza chorągiew,
co w szerszym pojęciu stanowi znak państwa, formacji militarnej, organizacji, towarzystwa czy szkoły. Posiada on ustalone barwy, symbole oraz godło. Sztandar jest najważniejszym znakiem i symbolem wyróżniającym i jednoczącym daną zbiorowość oraz podnoszącym jej prestiż. W Polsce tradycja sztandaru wywodzi się z czasów rycerskich i jest szeroko rozpowszechniona wśród różnych zorganizowanych społeczności. Przykładem takich społeczności są między innymi jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Podczas uroczystej mszy świętej, koncelebrowanej przez Jego Ekscelencję Biskupa Tadeusza Lityńskiego, sztandar Nadleśnictwa został poświęcony przez Księdza Biskupa
i przekazany przez Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru – Pana Stanisława Kozłowskiego oraz Pana Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie – Pana Andrzej Szelążka, dla Pana Nadleśniczego – Sławomira Borzyszkowskiego, który następnie wręczył go pierwszemu w historii Nadleśnictwa pocztowi sztandarowemu. W jego skład weszli: sztandarowy – Tomasz Rejczak, dowódca pocztu
– Artur Opaliński oraz przyboczni – Grzegorz Hertel i Jarosław Słowiak.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, uświetniona została przez sygnalistów z Technikum Leśnego w Starościnie, chór, scholę „Śpiewający Panu” oraz liczne poczty sztandarowe. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, na czele z wojewodą lubuskim – Panem Władysławem Dajczakiem, Burmistrzem Ośna Lubuskiego – Panem Stanisławem Kozłowskim (przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru) oraz Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Panem Andrzejem Szelążkiem. Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele samorządów lokalnych, Komendanci Powiatowi straży pożarnej i policji, pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, fundatorzy sztandaru oraz emerytowani pracownicy Lasów Państwowych.

            Po uroczystej mszy świętej, wszyscy goście zostali zaproszeni do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, a następnie na dalszą część obchodów jubileuszu 75-lecia Nadleśnictwa. Po wspólnym, uroczystym obiedzie był czas na przemówienia, podziękowania oraz wpisy do księgi pamiątkowej. Spotkanie w gronie tak wielu gości, było również okazją do życzeń dla wszystkich pracowników Nadleśnictwa, którzy w dowód uznania za swoją pracę dla polskich lasów otrzymali sztandar, będący symbolem dumy, godności i tradycji. 

Tekst: Robert Malina