Asset Publisher Asset Publisher

Back

Informacja o uszkodzonych drzewostanach na skutek przejścia huraganowych wiatrów w dniach 16-21 luty 2022 r.

Informacja o uszkodzonych drzewostanach na skutek przejścia huraganowych wiatrów w dniach 16-21 luty 2022 r.

W dniach 16-21 luty br. przez teren Nadleśnictwa Ośno Lubuskie przeszły huraganowe wiatry, które wywróciły lub połamały wiele drzew.                  

Wstępnie oszacowano ilość uszkodzonego drewna na około 18 000 m3.

Obecnie trwają prace przy usuwaniu skutków wichury polegające na udrożnieniu przejazdu po wszystkich drogach oraz eliminację bezpośrednich zagrożeń ciągów komunikacyjnych i domów.                  

Okresowym zakazem wstępu do lasu został objęty teren leśnictwa Czarnów
i Świniary, który obowiązuje od dnia 23 lutego do 29 kwietnia 2022 r.

Na pozostałym terenie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po terenach leśnych
i nie wchodzenia do drzewostanu w którym znajdują się uszkodzone przez wiatr drzewa.