Asset Publisher Asset Publisher

Back

Przekazanie dróg

Przekazanie dróg

W dniu 02.02.2022 r. w kancelarii notarialnej w Kostrzynie nad Odrą Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski przekazał dla Skarbu Państwa ( w zarząd Nadleśnictwa Ośno Lubuskie), reprezentowanego przez Nadleśniczego Pana Sławomira Borzyszkowskiego, uzgodnione wcześniej drogi gruntowe w celu służenia gospodarce leśnej. Przekazanie odbyło się w sposób bezpłatny, zgodny z uchwałą Rady Gminy Górzyca i jest to kolejny przykład świadczący o bardzo dobrej, pełnej zrozumienia i wzajemnego poszanowania, współpracy obu stron. Przejęte w zarząd drogi będą służyły nowoczesnej, wielofunkcyjnej, gospodarce leśnej prowadzonej na terenie Gminy Górzyca, a planowane ich zagospodarowanie w przyszłości poprawi dostępność do rozległych terenów leśnych i zwiększy bezpieczeństwo pożarowe.

Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi i Radzie Gminy Górzyca za rozumienie specyfiki i złożoności zagadnień gospodarki leśnej oraz deklarujemy chęć dalszej, owocnej, obustronnej współpracy.