Asset Publisher Asset Publisher

Back

Wspólna inwestycja drogowa

Wspólna inwestycja drogowa

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, wspólnie z Gminą Słońsk (na podstawie zawartegow 2021 roku porozumienia), zrealizowało wspólną inwestycję pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chartów”. W ramach tego  przedsięwzięcia wybudowano około 230 m drogi z kostki betonowej typu EKO o szerokości 3,5 m. Nowa droga umożliwi komfortowy dojazd mieszkańców do swoich posesji, a także pozwoli na bezpieczny wywóz pozyskanego drewna z przyległych kompleksów leśnych oraz zapewni możliwość dojazdu samochodów  gaśniczych i innych pojazdów ratowniczych. .

Łączny koszt realizacji zadnia wyniósł ponad 280 tys. złotych – w tym wkład Nadleśnictwa Ośno Lubuskie to 100 tys. zł.

Ta wspólna inwestycja jest kolejnym przykładem świadczącym o bardzo dobrej współpracy Lasów Państwowych (Nadleśnictwa Ośno Lubuskie) z samorządami lokalnymi – ukierunkowanej na poprawę warunków życia mieszkańców z jednoczesnym umożliwieniem prowadzenia nowoczesnej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.