Asset Publisher Asset Publisher

Czego leśnicy szukają w lesie?

Jesień. Pierwsze przymrozki. A w lesie poszukiwania! Kogo lub czego szukają leśnicy rozgrzebując ściółkę?

Właśnie trwają jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Na wytypowanych stałych partiach kontrolnych szukamy zimujących w ściółce owadów, które mogą zagrażać sośnie. Są to: poczwarki strzygoni choinówki, poprocha cetyniaka, zawisaka borowca, gąsienice barczatki sosnówki, larwy osnui gwiaździstej oraz kokony boreczników.

Owady doskonałe tych gatunków żerują w koronach sosen, a jeśli występują w zbyt dużych ilościach mogą pozbawić je całego aparatu asymilacyjnego (igieł), skutkiem czego jest ich zamieranie.

Po zakończeniu prac w terenie, wyniki wraz z pudełeczkami z odszukanymi owadami przekazujemy do Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku, gdzie specjaliści określą potencjalne zagrożenie dla lasu na kolejny rok.

Dla każdego ze szkodników opracowano liczby ostrzegawcze i krytyczne (Instrukcja Ochrony Lasu), które pozwalają na prognozowanie stopnia zagrożenia.

Teks: Joanna Bujak-Greszta