Web Content Display Web Content Display

HODOWLA LASU

W składzie gatunkowym lasów Nadleśnictwa dominuje sosna zwyczajna, która zajmuje 89,1% powierzchni. Sosna tworzy lite jednopiętrowe drzewostany lub z domieszką: na słabszych siedliskach z brzozą, a na żyźniejszych z dębem.

Drugim po sośnie gatunkiem jest dąb, zajmuje on 4,85% powierzchni, tworząc ważne z przyrodniczego punktu widzenia i stosunkowo dobrze wykształcone dąbrowy i grądy. Brzoza zajmuje w Nadleśnictwie trzecią pozycję z udziałem 2,6 % tworzy najczęściej drzewostany w zmieszaniu z sosną, olchą, jesionem. Czwartym spośród gatunków liczących się w składzie drzewostanów Nadleśnictwa jest olcha. Tworzy lite drzewostany z sadzenia, rzadziej odroślowe lub z samosiewu. Pozostałe gatunki liściaste i iglaste stanowią element domieszkowy w różnych drzewostanach, zajmując nikły procent powierzchni. Buk występuje w II piętrze i podszycie, nielicznie występuje jesion, głównie na siedliskach w pobliżu cieków wodnych i jezior, tworząc interesujące z przyrodniczego punktu widzenia lasy łęgowe.
Udział powierzchniowy poszczególnych typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie przedstawia się następująco: siedliska borowe zajmują 58,42 % powierzchni, natomiast lasowe i olsy 41,58 %.

Od 1995 roku na terenie Nadleśnictwa realizowany jest program zalesiania gruntów porolnych , przejętych od AWRSP. Do chwili obecnej zalesione zostało 1268 ha. Materiał sadzeniowy produkowany jest w szkółce leśnej, a szeroki asortyment produkcyjny szkółki w pełni zabezpiecza potrzeby nadleśnictwa.

W Nadleśnictwie Ośno Lubuskie uznano 298,75 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych, w tym dla brzozy brodawkowatej (12,51 ha), modrzewia europejskiego (1,97 ha), świerka pospolitego (1,57 ha) , sosny zwyczajnej (192,23 ha), Dęba szypułkowego (39,14 ha), dęba bezszypułkowego (51,33 ha).

Baza nasienna (z wyjątkiem buka) jaką dysponuje Nadleśnictwo w pełni zaspokaja zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy, a oprócz tego od 1998 roku z powodzeniem jest wykorzystywana do podsiewów na zakładanych uprawach leśnych.

Nadleśnictwo posiada swoją szkółkę leśną po łącznej powierzchni produkcyjnej 624 ary. Szkółka w pełni zaopatruje nadleśnictwo w sadzonki, a dodatkowo produkuje materiał sadzeniowy dla innych jednostek oraz dla odbiorców prywatnych.

 Wszystkie zabiegi hodowlane realizowane na terenie Nadleśnictwa mają jeden wspólny cel. Stworzyć ekosystemy leśne o urozmaiconym składzie gatunkowych, odporne na działanie czynników biotycznych i abiotycznych, dostosowanych w swoim składzie gatunkowym do warunków siedliskowych z wykorzystaniem istniejącego zróżnicowania mikrosiedlisk  i będących jednocześnie ostoją dla wielu gatunków flory i fauny, zarówno tej rzadkiej jak i pospolitej.