Web Content Display Web Content Display

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie przystąpiło do ogólnopolskiego programu „Zanocuj w lesie”

Na pozostałym terenie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po terenach leśnych i nie wchodzenia do drzewostanu w którym znajdują się uszkodzone przez wiatr drzewa.

Program „Zanocuj w lesie”

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie serdecznie zaprasza wszystkich miłośników bushcraftu i surwiwalu na obszary leśne objęte programem „Zanocuj w lesie”.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (regulamin)
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
 1. Miejsce Biwakowania w oddz. 370 c, współrzędne geograficzne X 52.490472, Y 14.799167 https://goo.gl/maps/F2RnX34QopX4SnLK6
 2. Miejsce Biwakowania w oddz. 620 l, współrzędne geograficzne X 52.439400, Y 14.847344 https://goo.gl/maps/K1WZAxRdLadErrrv7
 3. Miejsce Biwakowania w oddz. 689 d, współrzędne geograficzne X 52.427639, Y 14.863350 https://goo.gl/maps/GSZLn4sUr7KAB2Te8
 1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 2. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
 3. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 4. z czasowymi włączeniami/zmianami przebiegu szlaków
 5. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych https://osnolubuskie.szczecin.lasy.gov.pl/oferta-lowiecka#.YVwNVH0wiUk
 6. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres paulina.mozejko@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Paulina Możejko tel. 663 897 427

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.