Web Content Display Web Content Display

Regulamin korzystania z wieży widokowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ W LEŚNICTWIE SŁOŃSK NADLEŚNICTWO OŚNO LUBUSKIE

 1. Wieża widokowa jest obiektem ogólnodostępnym o konstrukcji drewnianej – pierwszy taras widokowy znajduje się na wysokości 3,00 m, a drugi na wysokości 6,00 m.
 2. Wieża widokowa udostępniona jest zwiedzającym przez cały rok, a wstęp na nią jest bezpłatny.
 3. Jednorazowo na wieży może przebywać maksymalnie 20 osób. Korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność.
 4. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane w infrastrukturze będącej własnością Nadleśnictwa Ośno Lubuskie odpowiedzialność ponosi osoba która szkodę wyrządziła lub jej przedstawiciel ustawowy.
 5. Dzieci i młodzież do lat 12 mogą korzystać z wieży wyłącznie w obecności rodzica bądź opiekuna, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za życie i zdrowie podopiecznych.
 6. Podczas wchodzenia i schodzenia z wieży należy zachować szczególną ostrożność.
 7. Zabrania się:

a.     Wchodzenia i przebywania na wieży jednorazowo grup liczniejszych niż 20 osób.

b.     Wchodzenia i przebywania na wieży osób będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających

c.     Spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających.

d.     Zrzucania z wieży jakichkolwiek przedmiotów.

e.     Wspinania się po elementach konstrukcji wieży oraz wychylania przez barierki (balustrady) ochronne.

f.      Wprowadzania zwierząt na wieżę.

g.     Dewastacji i zaśmiecania obiektu.

h.     Używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu.

i.    Wejścia na wieżę w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym: gęstej mgły lub innych czynników ograniczających widoczność z wieży; podczas opadów deszczu, śniegu, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu; podczas burzy i silnego wiatru; po ostrzeżeniu meteorologicznym o silnym wietrze lub huraganach.

j.     Wejścia na wieżę po zmierzchu i w porze nocnej.

 1. Nadleśnictwo może wnieść dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających z obiektu jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.
 2. Wstęp na wieżę widokową oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację. Nadleśnictwo Ośno Lubuskie nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia zasad korzystania z wieży widokowej, jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa u osób korzystających z wieży i jej otoczenia.

 

Ważne telefony:

 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
 • Nadleśnictwo Ośno Lubuskie – 95-757-74-00
 • Straż Leśna Nadleśnictwa Ośno Lubuskie – 663-897-425 lub 663-897-426

 

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie