OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Karolina Kaczmarek,

Dane do kontaktu: adres e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl, nr tel.:  91 432 87 12 

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Grzegorz Makowski,

dane kontaktowe: adres e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl, nr tel.: 692 471 113

 

Dokumenty aplikacyjne do pracy złożone pomimo braku trwającego procesu rekrutacyjnego są: 

1) w przypadku otrzymania oryginałów dokumentów urzędowych odsyłane do osoby, której dokumenty dotyczą  lub

2)  niszczone bez informowania osoby aplikującej.

W celu dochowania należytej staranności w zakresie obowiązku informacyjnego

dotyczącego przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w załączeniu

zamieściliśmy informacje o polityce prywatności. 

Polityka prywatności