Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie przystąpiło do ogólnopolskiego programu „Zanocuj w lesie”

Informacja na stronę nadleśnictwa nt. Programu „Zanocuj w lesie”

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie przystąpiło do ogólnopolskiego
programu „Zanocuj w lesie”.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy 

oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone,

z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru - dostępny w załączniku na dole strony
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą

Miejsce Biwakowania w oddz. 370 c, współrzędne geograficzne X 52.490472, Y 14.799167 https://goo.gl/maps/F2RnX34QopX4SnLK6

Miejsce Biwakowania w oddz. 620 l, współrzędne geograficzne X 52.439400, Y 14.847344 https://goo.gl/maps/K1WZAxRdLadErrrv7

Miejsce Biwakowania w oddz. 689 d, współrzędne geograficzne X 52.427639, Y 14.863350 https://goo.gl/maps/GSZLn4sUr7KAB2Te8

 1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 2. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://osnolubuskie.szczecin.lasy.gov.pl/zasady-zachowania-sie-w-lesie
 3. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 4. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz to zgłosić mailowo na adres nadleśnictwa osno@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Zgłoszenie wymaga potwierdzenia mailowego nadleśnictwa, które jest formalnym wyrażeniem zgody na pobyt.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko zgłaszającego,
 2. telefon kontaktowy,
 3. mail kontaktowy,
 4. liczbę nocy (daty),
 5. liczbę osób,
 6. planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru),
 7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Paulina Możejko tel. 663 897 427

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Uwaga - Zgodnie z zapisami regulaminu korzystania z obszaru objętego Programem "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie dopuszcza się używanie kuchenek gazowych pod następującymi warunkami: 

a) Sprawdź obowiązujące w danym dniu zagrożenie pożarowe, dwukrotnie w ciągu dnia. Zagrożenie pożarowe jest aktualizowane w ciągu dnia o godz. 10:00 i 14:00. Sprawdzisz je na stronie http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/ lub https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy - wybierając w menu „Mapy BDL / „Mapa zagrożenia pożarowego”. W przypadku dużego zagrożenia (3. „czerwony” stopień) używanie kuchenek jest zabronione!

b) używanie kuchenek dozwolone jest tylko pod stałym nadzorem, gwarantującym zabezpieczenie przed ewentualnym powstaniem pożaru,

c) zabronione jest używanie kuchenek na glebach torfowych, w młodnikach  i drzewostanach w których wysokość koron drzew znajduje się poniżej 5 m od ziemi oraz na powierzchniach leśnych porośniętych wysokimi trawami i wrzosem.

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dot. programu na stronie:

https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/program-zanocuj-w-lesie/pytania-dotyczace-obszarow-pilotazowych

oraz wzięcia udziału w ankiecie:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl