Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY EDUKACYJNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY EDUKACYJNEJ ORAZ URZĄDZEŃ RUCHOWYCH W LEŚNICTWIE LIEMIERZYCE NADLEŚNICTWO OŚNO LUBUSKIE

 1. Wiata edukacyjna jest obiektem ogólnodostępnym o konstrukcji drewnianej i jednorazowo może pod nią przebywać maksymalnie 50 osób.
 2. Korzystanie z poszczególnych urządzeń edukacyjno–ruchowych powinno być dostosowane do rozwoju psycho-fizcznego dziecka. Oceny winien dokonać opiekun prawny.
 3. Wiata edukacyjna oraz urządzenia–ruchowe udostępnione są przez cały rok, a wstęp na nią jest bezpłatny.
 4. Osoby korzystające z urządzeń zobowiązane są do zapoznania się z obowiązującym regulaminem korzystania z obiektów.
 5. Udostępniony teren nie jest objęty monitoringiem całodobowym wobec powyższego Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób korzystających z niego.
 6. Obiekt czynny jest od godz. 700  do godz. 2200.
 7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką dorosłych.
 8. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane w infrastrukturze będącej własnością Nadleśnictwa Ośno Lubuskie odpowiedzialność ponoszą osoby które szkodę wyrządziły lub ich przedstawiciel ustawowy.
 9. Nadleśnictwo Ośno Lubuskie nie ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę powstałą na terenie obiektu w zakresie uszkodzeń ciała lub utraty życia i zdrowia.
 10. Dopuszcza się możliwość rozpalenia ogniska w miejscu do tego wyznaczonym, jedynie po uprzednim otrzymaniu zgody zarządcy obiektu.
 11. Zabrania się:
 1. spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających;
 2. dewastacji i zaśmiecania obiektu;
 3. niszczenia i uszkadzania roślin na terenie obiektu;
 4. wchodzenia na górne elementy konstrukcji;
 5. jazdy rowerem i pojazdem mechanicznym po terenie obiektu.
 1. Nadleśnictwo może wnieść dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających
  z obiektu jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.
 2. Zwierzęta domowe winny przebywać na uwięzi lub w kagańcach, posiadać aktualne szczepienia, a ich nieczystości winny być niezwłocznie usunięte.
 3. Wstęp na teren obiektu oznacza zapoznanie się z regulaminem obiektu oraz jego akceptację.
 4. Ważne telefony:
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
 • Nadleśnictwo Ośno Lubuskie – 95-757-74-00
 • Leśniczy – gospodarz obiektu – 663-897-401 lub podleśniczy – 663-897-411
 • Pracownik służby leśnej ds. turystyki i edukacji – 663-897-427
 • Straż Leśna – 663-897-425 lub 663-897-426

 

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie