Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin ścieżki edukacyjnej

REGULAMIN ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NADLEŚNICTWA OŚNO LUBUSKIE

 1. Regulamin ścieżki edukacyjnej określa warunki korzystania ze ścieżki edukacyjnej zarządzanej przez Nadleśnictwo Ośno Lubuskie.
 2. Każda osoba korzystająca ze ścieżki edukacyjnej akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Ścieżka edukacyjna jest dostępna przez cały rok.
 4. Ścieżka edukacyjna nie jest strzeżona, dlatego ryzyko wynikające z utraty przedmiotów pozostawionych na ścieżce edukacyjnej, ponosi wyłącznie osoba z niej korzystająca.
 5. Każda z osób korzystających z ścieżki edukacyjnej, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 6. Osobom korzystającym ze ścieżki edukacyjnej zabrania się:
 1. zaśmiecania terenu;
 2. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci, znajdujących się na ścieżce edukacyjnej;
 3. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej;
 4. puszczania luzem zwierząt domowych;
 5. korzystania ze ścieżki edukacyjnej oraz jej wyposażenia w inny sposób niż zgodnie z jej przeznaczeniem;
 6. poruszania się i parkowania pojazdami silnikowymi;
 7. uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych.
 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie ścieżki edukacyjnej.
 2. Wszelkie pytania, uwagi i wnioski użytkowników ścieżki edukacyjnej proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa tel. 95 757 74 00.

 

 

 

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie