Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW NADLEŚNICTWA OŚNO LUBUSKIE

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Ośno Lubuskie.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne przez cały rok.
 4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające
  z uszkodzenia lub utraty pojazdu, a także utraty wyposażenia oraz przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
 5. Podczas manewrowania pojazdem na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż
  10 km/h.
 6. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 7. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
  1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą pojazdu
   w tym: mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;
  2. zaśmiecania terenu;
  3. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu postoju;
  4. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju;
  5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych;
  6. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej;
  7. puszczania luzem zwierząt domowych;
  8. rozstawiania namiotów;
  9. pozostawiania  przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż 12 godziny;
  10. korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż do krótkookresowego postoju pojazdów.
 8. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
 9. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 10. Wszelkie pytania, uwagi i wnioski użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa tel. 95 757 74 00.

 

Wykaz ważnych telefonów:

 • Telefon ratunkowy – 112
 • Nadleśnictwo Ośno Lubuskie – 663-897-400 lub 95-757-74-00
 • Straż Leśna – 663-897-425 lub 663-897-426

 

 

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie