Web Content Display Web Content Display

HISTORIA

 HISTORIA

 

Nazwa Nadleśnictwa pochodzi od miasta Ośno Lubuskie, któremu początek dała osada targowa leżąca   na głównym trakcie prowadzącym do Polski z Frankfurtu   do Poznania i Wrocławia. Pierwsza wzmianka o Ośnie    pochodzi z 1252 roku, natomiast pełne prawa miejskie    osada otrzymała przed 1347 rokiem.
Nadleśnictwo Ośno Lubuskie zostało utworzone w 1945  roku z lasów państwowych, pomajątkowych, miejskich oraz lasów prywatnych większej i mniejszej własności.

   W obecnych granicach Nadleśnictwo istnieje od    1993   roku. Powstało w wyniku realizacji Zarządzenia nr 64 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31.12.1992 r. w sprawie utworzenia nowych oraz zmiany terytorialnego zasięgu niektórych istniejących nadleśnictw Lasów Państwowych.
W latach powojennych gospodarka na terenie Nadleśnictwa prowadzona była pod kątem usuwania szkód, jakie wyrządziły działania wojenne. Odnawiano powstałe halizny i płazowiny, usuwano negatywy oraz likwidowano skutki pożarów działając w kierunku poprawienia stanu sanitarnego lasu.