Web Content Display Web Content Display

NADLEŚNICTWO OŚNO

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie znajduje się na Pojezierzu Łagowskim i na terenie Kotliny Gorzowskiej, a niewielki fragment na Lubuskim Przełomie Odry. Jest to teren zróżnicowany, z licznymi jeziorami zazwyczaj o wydłużonym kształcie, ciągnącymi się nawet na przestrzeni kilku kilometrów (najdłuższe z nich ciągnie się przez 5 km – jest to jezioro Grzybno).

Przy jeziorach przeważają tereny pagórkowate ze skłonami o dużych spadkach w kierunku zbiorników wodnych.

W związku z przewagą ubogich gleb, łatwo przepuszczających wodę, małą ilość opadów atmosferycznych, a zapewne także w wyniku wprowadzenia sosny przez człowieka w okolicach Ośna występują głównie bory sosnowe.

Lasy liściaste w tym grądy, olsy, łęgi jesionowe występują w okolicach jezior i to właśnie tam nadają krajobrazowi niepowtarzalny charakter.  Do ciekawych i równie pięknych należą lasy, gdzie jako jeden z gatunków głównych występuje klon jawor, wiąz , czy te w których dominuję klon pospolity.

Udział poszczególnych typów siedliskowych w lasach:

·         Siedliska borowe – 58,4 %

·         Siedliska lasowe – 39,3 %

·         Siedliska olsowe i łęgowe – 2,3 %

Zachowane na naszym rejonie stare drzewostany dębowe ( z dębem bezszypułkowym) świadczą, o tym że występują tu odpowiednie warunki dla tegoż gatunku. Potwierdza to fakt że w ostatnich latach udział dębu w składzie gatunkowym naszych drzewostanach zwiększa się; obecnie dąb zajmuje drugie – po sośnie – miejsce w lasach Nadleśnictwa.

Procentowy udział w ogólnych zapasie Nadleśnictwa:

·         Sosna – 91,5%

·         Dąb – 3,5%

·         Drzewostany z brzozą – 1,5%

·         Drzewostany z olchą – 1,9%

·         Drzewostany akacjowe – 0,8%.

Pozostałe gatunki tworzą drzewostany wielogatunkowe i występują na niewielkich powierzchniach, przez co ich znaczenie gospodarcze jest niewielkie.

Ogólna powierzchnia Naszego Nadleśnictwa wynosi 18 755,88 ha, w tym leśna 18 362,10 ha, a lesistość wynosi ponad 39%.