Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa dominują siedliska borowe, które stanowią 58,42% powierzchni. Średni wiek naszych drzewostanów wynosi 55 lat, przeciętna zasobność określona została na poziomie 252 m3/ha, a spodziewany bieżący roczny przyrost drzewostanów z 1 ha to 6,83 m3.

Hodowla lasu

W składzie gatunkowym lasów Nadleśnictwa dominuje sosna zwyczajna, która zajmuje 89,1% powierzchni. Sosna tworzy lite jednopiętrowe drzewostany lub z domieszką: na słabszych siedliskach z brzozą, a na żyźniejszych z dębem.