Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZASOBY

Na terenie naszego nadleśnictwa dominują siedliska borowe, które stanowią 58,42% powierzchni. Średni wiek naszych drzewostanów wynosi 55 lat, przeciętna zasobność określona została na poziomie 252 m3/ha, a spodziewany bieżący roczny przyrost drzewostanów z 1 ha to 6,83 m3.


Głównym  gatunkiem  tworzącym  drzewostany w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie  jest sosna,  która zajmuje  89,10%  powierzchni  leśnej. Większe znaczenie gospodarcze ma także brzoza, dąb, olsza oraz akacja.

Drzewostany Nadleśnictwa (procentowy udział powierzchni nadleśnictwa)

 • Iglaste – 89,2  %
 • Liściaste – 10,8 %

Procentowy udział siedlisk leśnych:

 • BMśw, BMw, BMb – 53,1 %
 • LMśw, LMw, LMb – 36,1%
 • Bśw – 5,3%
 • Lśw, Lw – 3,2 %
 • Ol, OlJ, LŁ – 2,3 %

 

Udział gatunków lasotwórczych:

 • Sosna, modrzew – 89,1 %
 • Dąb – 4,9 %
 • Brzoza – 2,6 %
 • Olcha – 1,9 %
 • Pozostałe – 1,5 %