Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu są to tereny wyróżniające się krajobrazowo o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Chronionego Krajobrazu utworzone Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 luty 2005 r.:

 
  • OChK "5 - Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty" – obejmuje 19,42 ha powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo.
  • OChK „11A - Ośniańska Rynna z Jeziorem Radachowskim" obejmuje 1406,66 ha powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo.
  • OChK „11B - Ośniańska Rynna z Jeziorem Busko" obejmuje 707,03 ha powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo.
  • OChK „14 - Dolina Ilanki" obejmuje 5,96 ha powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo.

Obecnie obowiązującymi aktami prawnymi w sprawie obszarów są: Uchwała Nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. oraz Uchwała Nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014 r.