Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Rezerwat przyrody „LEMIERZYCE" utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31.03.1970 r. (M.P. Nr 12 z 1970 r. poz. 105).

Rezerwat położony w miejscowości Lemierzyce. Zajmuje powierzchnię 3,32 ha zarządzanych przez Nadleśnictwo.

Rezerwat przyrody DOLINA POSTOMII" utworzony Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 06.01.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 2 z dnia 17 stycznia 2005 r. poz. 25). Zajmuje powierzchnię 65,33 ha zarządzanych przez Nadleśnictwo.