Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UżYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

 

 

Lp.

Akt prawny utworzenia

Położenie

Opis obiektu

Oddz. poddział

Gmina, Leśnictwo

Powierzchnia (ha)

Nazwa użytku

Walory przyrodnicze

 

1

 

 

 

 

 

Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubuskiego z  dnia 3.05.2002 r.

54 g

55 f, i, j

 

 

 

 

 

Górzyca

Czarnów

 

 

15,92

 

„Przy Rowie"

Teren odkryty porośnięty traworoślami z dominacją trzcinnika piaskowego i muraw napiaskowych

 

2

120 f

 

8,76

 

„Polny"

Fort wojskowy z okresu I Wojny Światowej, fragmenty muraw kserotermicznych.

 

3

 

53 d

 

0,26

 

„Długi"

Teren podmokły (okresowo zalewany) położony w Dolinie Odry.

 

4

87 c,d,f,g,h,i,j

 

8,34

„Długa Murawa"

Murawy kserotermiczne położone na krawędzi Doliny Warty.

 

5

 

88 d,f,g,h,i

 

1,95

 

„Murawka"

Murawy kserotermiczne położone na krawędzi Doliny Warty.

 

6

 

92 k, l, m

 

7,47

„Wysokie Trawy"

Murawy kserotermiczne położone na krawędzi Doliny Warty.

 

7

 

92 c, d

 

8,96

 

„Trawy"

Murawy kserotermiczne położone na krawędzi Doliny Warty.

 

8

12 a

Słońsk           Słońsk

0,25

„Nad Postomią"

Ochrona ekosystemów mających znaczenie dla  zachowania różnorodnych typów siedlisk.

 

9

Uchwała nr XXXI.167.2013 Rady Gminy w Górzycy z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

                           93 m

Górzyca

Czarnów

 

 

 

5,16

 

„Murawy
w Górzycy"

 

 

Kompleks roślinności ciepłolubnej
z cennymi płatami muraw kserotermicznych na zboczu pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej