Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wspólnie z nadzorowanymi nadleśnictwami realizuje Projekt „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Celem projektu jest ochrona siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków, który osiągnięty będzie przede wszystkim poprzez działania z zakresu ukierunkowania ruchu turystycznego na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ukierunkowanie ruchu turystycznego będzie osiągane dzięki tworzeniu i modernizacji infrastruktury turystycznej. W nadleśnictwach biorących udział w projekcie zaplanowano m.in.: budowę wież obserwacyjnych, platformy widokowej, posadowienie tablic edukacyjnych, zakup ławostołów, budowę miejsc postoju, wykonanie obiektów małej infrastruktury turystycznej, zakup sprzętu do obserwacji ptaków, organizację warsztatów i konferencji oraz wydanie folderu.

 Projekt będzie realizowany w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim,
w latach 2017-2020. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 2526085,16 zł, natomiast przewidywane dofinansowanie UE – 2147172,00 zł.

Infrastruktura turystyczna, która powstanie w ramach realizacji Projektu będzie nieodpłatnie udostępniana wszystkim zainteresowanym osobom. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy informowali Państwa o postępach
w realizacji naszego Projektu.

 

W ramach niniejszego Projektu w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie zaplanowano realizację następujących zadań:

  • Budowę drewnianej wiaty edukacyjnej, miejsca postoju pojazdów, paleniska, ogrodzenia oraz montaż tablic edukacyjnych i ławostołów przy ścieżce edukacyjnej „Szlak Dzięcioła” w leśnictwie Lemierzyce i Słońsk, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i nadzorem budowlanym.
  • Budowa drewnianej wieży widokowej z podejściem i ogrodzeniem na ścieżce edukacyjnej „Szlak Dzięcioła”, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i nadzorem budowlanym.
  • Zakup dodatkowych ławostołów drewnianych i koszy na śmieci, zakup i montaż tablic edukacyjnych wraz ze stelażem do rozmieszczenia na całej długości ścieżki edukacyjnej „Szlak Dzięcioła”.
  • Dostawa i montaż 6 urządzeń edukacyjno-ruchowych stanowiących wspólny kompleks edukacyjny wraz z wybudowaną wiatą edukacyjną w leśnictwie Lemierzyce. Urządzenia służyć będą m. in. prowadzeniu terenowych zajęć edukacyjnych dla zorganizowanych grup szkolnych.
  • Dodatkowo w ramach Projektu zakupione zostaną:
  • profesjonalny aparat fotograficzny wraz z obiektywem,
  • 2 lunety do obserwacji i rozpoznawania ptaków wraz ze statywami, pokrowcami i okularami,
  • lornetki

Całkowita planowana wartość wybudowanej infrastruktury na terenie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie oraz zakupionych urządzeń to 589.625,00 zł.